zęby akrylowe

anatomiczne kształty, trwałe kolory i efekt fluorescencyjny

CE0120 ISO 9001; ISO 13485

Strategicznym celem Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DENTEX Sp. z o. o. jest uzyskanie liczącej się pozycji na rynku materiałów stomatologicznych w segmencie zębów akrylowych oraz wosku modelowego - przy poziomie jakości dorównującym innym firmom światowym.

Przy wyborze działań dotyczących doskonalenia jakości Przedsiębiorstwo DENTEX kieruje się wolą zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klienta.

Przedsiębiorstwo DENTEX zobowiązuje się w szczególności do:

 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i Dyrektywą 93/42 EEC oraz z uwzględnieniem uwag zainteresowanych stron,
 • wytwarzania zębów akrylowych i innych wyrobów zgodnych z normami jakości, niezawodności i bezpieczeństwa,
 • spełnienia wymagań i utrzymania skuteczności stosowanego systemu zarządzania jakością.

Narzędziem realizacji podejmowanych celów i zadań w zakresie zapewnienia jakości oraz usatysfakcjonowania Klienta w firmie DENTEX jest system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN IS0 9001:2009 i PN-EN ISO 13485:2012, którego skuteczność podlega ciągłemu doskonaleniu.

Dla zapewnienia realizacji powyższych zobowiązań prowadzone są systematycznie następujące działania:

 • zbieranie oraz analiza informacji o potrzebach i użytkowników naszych wyrobów; ustanowienie właściwych procesów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • aktualizacja informacji o obowiązujących przepisach prawnych i normach związanych z wymaganiami stawianymi zębom akrylowym oraz innym wyrobom w odniesieniu do jakości, niezawodności i bezpieczeństwa,
 • staranny dobór materiałów oraz dostawców,
 • szkolenie i motywowanie pracowników oraz ciągłe podnoszenie ich świadomości,
 • w zakresie jakości i oczekiwań Klienta,
 • wspieranie wszelkich inicjatyw mogących przyczynić się do poprawy jakości wyrobów,
 • budowa klimatu dobrej współpracy, zaufania oraz otwartości z naszymi partnerami,
 • obniżanie kosztów poprzez unikanie braków,
 • sprawdzanie oraz doskonalenie zadań i celów w zakresie jakości.

Prowadzenie deklarowanej polityki przedsiębiorstwa w zakresie jakości jest możliwe dzięki zapewnieniu przez Zarząd Spółki odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i finansowych.

Obowiązkiem każdego pracownika Przedsiębiorstwa DENTEX jest wspieranie niniejszej polityki i ścisłe przestrzeganie procedur, które związane są z zakresem obowiązków na jego stanowisku pracy.